Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 19.11.2020