BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 4

Prerokovanie žiadosti zriaďovateľa OZ Fantastická, Jabloňová 8, Dunajská Lužná o súhlas k zaradeniu Súkromnej základnej školy Fantastická škola, Žitavská 1, Bratislava, a jej súčastí školského klubu detí a výdajnej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení SR s termínom účinnosti od 1. 9. 2021


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.