Bod č. 8

8. Žiadosť o súhlas o zmenu v sieti – Súkromná školská jedáleň, M.C. Sklodowskej 1, Bratislava ako súčasti Súkromnej základnej školy francúzsko-slovenskej a Súkromnej materskej školy francúzsko-slovenskej, M.C.Sklodowskej 1, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.