Bod č. 3

Návrh na menovanie nového zástupcu za zriaďovateľa do rady školy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.