Bod č. 33

Návrh na späťvzatie žalobného návrhu k nehnuteľnostiam v Bratislave, k.ú. Staré Mesto -Žabotová 1, Bratislava, a to k stavbe so súp.č.103205 a k pozemkom parc.č. 7314/1,7314/5 a 7314/6


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.