Bod č. 27

Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Narcisová 12, Narcisová 14, 16, Záhradnícka 75,77, Čiližská 30, Púpavová 15, Hany Meličkovej 13, Tupolevova 22, Medveďovej 24, Mamateyova 12 vlastníkom bytov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.