Bod č. 21

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, parc.č. 1537/42, parc.č.1537/43, parc.č.1537/ 50, parc.č. 1537/57, parc.č. 1537/59, parc.č. 1537/65 a parc.č. 1537/73, Plickova ulica, spoločnosti Slovak Telekom, a.s., o sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlých pozemkov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.