Bod č. 15

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0728 07 00, uzatvorenej so Súkromnou materskou školou na Bazovského 2 v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.