Bod č. 4

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k.ú. Devínska Nová Ves, parc.č. 2565/65, mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.