Bod č. 2

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov za účelom prevádzkovania stravovacej prevádzky v zariadení pre seniorov Dom tretieho veku


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.