Bod č. 10

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č. 4375/3, na rekonštrukciu kontajnerového stojiska


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.