Bod č. 19

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru vo výmere 150,08 m², v stavbe, bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pod pozemkami parc.č. 21550/1, parc.č. 21550/2 a parc.č. 21550/4, pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.