Bod č. 15

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č. 2545/1, parc.č.2545/2, pre spoločnosť OTP Buildings, s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.