BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 16

Návrh schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemkov a stavby č. 07 83 0605 12 00 zo dňa 08.11.2012 v znení dodatku č.1 na dobu určitú 10 rokov, občianskemu združeniu Vagus so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.