BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 6

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc.č. 2436/67, parc.č. 2436/68 a parc.č.2436/69, spoločnosti USB a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.