Bod č. 11

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 644/553, parc. č. 644/554, parc. č. 644/555 a parc. č. 644/556


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.