Bod č. 20

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, do správy príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.