Bod č. 15

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Panská ulica a návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozostavanej vodnej stavby v Bratislave, k. ú.Devín, Lomnická ulica, spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.