Bod č. 10

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Trnávka, parc.č. 17023/158 a parc.č. 17023/163, Luhačovická ulica, Kamilovi Kubovichovi


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.