BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 10

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 103,12 m², v stavbe, so súpis. č. 1183, na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, na pozemku parc. č. 2879, občianskemu združeniu Inklúzia, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.