Bod č. 29

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Hrdličkova 19A, vlastníkom bytov a garáží


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.