BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 43

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/2 na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Devín, pozemkoch parc. č. 1426 a parc. č. 1484, vo vlastníctve spoločnosti DirektStav s. r. o. so sídlom v Limbachu


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.