BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 30

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru podzemnej parkovacej garáže, bez súpisného čísla, na námestí Martina Benku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemky parc. č. 10211 a parc. č. 10215/2, spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.