Bod č. 71

Informácia o plnení opatrení podľa záverov Kontroly postupu hlavného mesta pri zapisovaní do zoznamu žiadateľov na základe právoplatného rozhodnutia o priznaní nároku na bytovú náhradu v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.