Bod č. 4

Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v ZOO Bratislava – k.ú. Karlova Ves, parc.č. 2741


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.