Bod č. 32

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 1200/3, v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 1216/1-15, parc. č. 1217/1-13, Miroslav Ryba a spol.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.