Bod č. 31

Návrh na predaj podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 792/12, Svrčia ulica, Zite Korbašovej ako realizácia zákonného predkupného práva


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.