Bod č. 22

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. čš. 3651/1, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.