Bod č. 20

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1168/1, pre mestskú časť Bratislava – Vrakuňa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.