BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 13

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21698/8, spoločnosti BELL INVEST s. r. o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.