BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 9

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3393/4, parc.č. 3393/2, parc.č. 3392/25, parc.č. 3392/26 a prípadu pozemku pod vlastnou stavbou v Bratislave, k.ú. Vrakuňa, parc.č. 3394/2, Ing. Dagmar Jančovičovej


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.