Dokumenty

Názov
Oznámenie funkcionárov - tlačivá
Potvrdenie
Oznámenie funkcií zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2017
Oznámenie funkcií zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2018
Majetkové priznanie 2020
Súhlas so zverejňovaním 2020
Potvrdenie 2020
Tlačivo za rok 2019
Majetkové priznanie 2021
Súhlas so zverejňovaním 2021
často kladené otázky 2021
Informácia o počte hlasovaní
Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017
Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020
Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023
Etický kódex
Etický kódex volených predstaviteľov
Rokovací poriadok mestskej rady
Rokovací poriadok Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy
« 1 2 3 4 5 »