Dokumenty

Názov
Oznámenie funkcionárov - tlačivá
Potvrdenie 2020
Tlačivo za rok 2019
Majetkové priznanie 2021
Súhlas so zverejňovaním 2021
často kladené otázky 2021
Informácia o počte hlasovaní
Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017
Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020
Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Etický kódex
Etický kódex volených predstaviteľov
Rokovací poriadok mestskej rady
Rokovací poriadok Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy
Dodatok č. 4
Úplné znenie rokovacieho poriadku v znení dodatkov č. 1 až č. 4
Dodatok č. 5
Úplné znenie rokovacieho poriadku v znení dodatkov č. 1 až č. 5
Poriadok odmeňovania
Poriadok odmeňovania poslancov a neposlancov platný od 01.02.2019 do 28.02.2023
Poriadok odmeňovania poslancov a neposlancov platný od 01.03.2023
« 1 2 3 4 »