Oznámenie funkcií zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2016