BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017