Bod č. 11

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2932/3, Máriovi Zigmundovi


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.