Bod č. 25

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10928/2 a parc. č. 10928/3, spoločnosti LK Sales Consulting, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál bol stiahnutý z programu MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.