Bod č. 31

Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – ponukového konania na prenájom časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky a kúpalísk Rosnička, Delfín, Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole na letnú sezónu


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.