Bod č. 37

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1331, spoločnosti TECHNOPOL SERVIS, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípad u hodného osobitného zreteľa – uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.