Bod č. 35

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5170/24, spoločnosti BRATISLAVA WEST GATE, s.r.o., so sídlom v Bratislave, z dôvodu hodného osobitného zreteľa – uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.