Bod č. 35

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nábr. arm. gen. L. Svobodu 18, Miletičova 36, Nezábudková 38, Banšelova 14, 16, Mraziarenská 21, Račianska 65, Hany Meličkovej 7, Hlaváčikova 4, M. Schneidra-Trnavského 18, Kpt. Jána Rašu 3, Nobelovo námestie 10, Žehrianska 3, 5, 7, Ľubovnianska 6 vlastníkom bytov (prerokované 24.04.2013)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.