Bod č. 33

Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnostiam v k. ú. Staré Mesto – Šancova 2


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.