Bod č. 8

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predlženia platnosti Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-83-0114-09-00, v znení Dodatkov č. 08-83-0114-09-01 a č. 08-83-0114-09-02 a zmeny účelu nájmu uzatvorenej so spoločnosťou ŠK DUNAJ, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z programu MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.