BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 57

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 691/3 a parc. č. 691/8, a podzemnej stavby, bez súpisného čísla, nachádzajúcej sa na parc. č. 691/8, do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.