BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 10a

Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavbe, súpis. č. 670, na parc. č. 3338 a pozemku parc. č. 3338 – Panenská 17, vo vlastníctve spoločnosti URBIA DEVELOPMENT s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.