Bod č. 28

Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21385/1, parc. č. 21387 a parc. č. 21383/4, v prospech Slovenského národného divadla


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.