BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov: 45

Návrh uznesenia (bod_1_nove_uzn)

Uznesenie

Návrh uznesenia (bod_1_nove_uzn) Návrh na predaj ako prípad hodný osob...

Uznesenie 135/2015

Uznesenie

Uznesenie 135 Návrh na predkladanie pravidelných informácií týkajúcich...

Uznesenie 248/2015

Uznesenie

Uznesenie 248 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa t...

Uznesenie 388/2016

Uznesenie

Uznesenie 388 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa t...

Uznesenie 1228/2022

Uznesenie

Uznesenie Informácia o realizácií nového dopravného prepojenia cesty I...

Uznesenie 733/2001

Uznesenie

Uznesenie 733/2001 Návrh na prevod vlastníctva bytov v obytných domoch...

Uznesenie 257/2015

Uznesenie

Uznesenie 257 Informácia o vzdaní sa členstva Mariana Greksu, poslanca...

Uznesenie 589/2016

Uznesenie

Uznesenie 589/2016 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret...

Uznesenie 368/2016

Uznesenie

Uznesenie 368 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského...

Návrh uznesenia (alternatíva 2)

Uznesenie

Návrh uznesenia (alternatíva 2) Návrh na schválenie prípadu hodného os...

Uznesenie 79/2015

Uznesenie

Uznesenie 79 Mestské centrum Stará tržnica – Návrh na voľbu členov Spr...

Uznesenie 457/2004

Uznesenie

Uznesenie 457/2004 Vyhlásenie Václava Medeho za poslanca Mestského zas...

Uznesenie 301/2015

Uznesenie

Uznesenie 301 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, do ...

Uznesenie 284/2015

Uznesenie

Uznesenie 284 Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - 50 m b...

Uznesenie 191/2015

Uznesenie

Uznesenie 191 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mes...

Uznesenie 167/2015

Uznesenie

Uznesenie 167 Návrh na neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnute...

Uznesenie 363/2016

Uznesenie

Uznesenie 363 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa t...

Uznesenie 158/2015

Uznesenie

Uznesenie 158 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa t...

Uznesenie 181/2015

Uznesenie

Uznesenie 181 Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - 50 m b...

Uznesenie 237/2015

Uznesenie

Uznesenie 237 Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v ...

« 1 2 3 »