BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 360/2016

Informácia o zámene Pečnianskeho lesa

Mestské zastupiteľstvo

     A. odmieta

aktivity smerujúce k predaju, zámene, či inej zmene právnej formy vlastníctva v oblasti Pečnianskeho lesa.

     B. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

1.   aby dotknuté územie zaradil do zmien a doplnkov územného plánu 06 ako územie určené na kompenzačné opatrenia podľa zákona             o ochrane prírody,

2.   aby vykonal potrebné kroky na prevzatie správy štátnych lesov v katastri mesta Bratislavy

   

                                                                                                              - - -