BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 294/2015

Preverenie záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnému zámeru "Areál Koliba"

Uznesenie 294:

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

o preverenie záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnému zámeru „Areál Koliba“, ktorého investorom je spoločnosť „Štúdio Koliba“ a jeho súlad s územným plánom.