BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 214/2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2015

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru                na II. polrok 2015.