Návrh uznesenia (Nový návrh uznesenia)

Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. odvoláva

Ing. Radoslava Vavruša z funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava, IČO 17330190, dňom 31. 10. 2019.

B. vymenúva
Ing. Borisa Šramka do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava, IČO 17330190, dňom 01.11.2019.